Omniasig

Roadhill Automotive vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi cu un nou serviciu de autoconstatare a daunelor în cazul unor accidente. Pentru daunele provenite din accidente oferim serviciul de consiliere daune care vă oferă posibilitatea de a fi consiliaţi şi sprijiniţi de către o persoană din cadrul Roadhill Automotive, dedicată acestei activităţi, care se ocupă de evaluarea daunelor auto acoperite de o poliţă CASCO(Omniasig), pentru ca dumneavoastră să nu mai fiţi nevoit sa vizitaţi societatea de asigurări. Apelând la serviciile noastre, aveţi garanţia că primiţi cea mai profesionistă gamă de servicii, începând cu o constatare completă şi corectă a daunelor, întocmirea dosarului de daună, reparaţia cu piese originale şi maşină la schimb pe durata reparaţiei, în cazul unei imobilizări pe o perioadă mai lungă de timp.


Actele şi documentele pe care trebuie să le aveţi asupra dumneavoastră la data programării stabilită prin call-center, necesare întocmirii dosarului de daună, sunt:

• constatarea amiabilă sau actele de la poliţie - în original;

• certificat de înmatriculare auto (talon);

• permis de conducere;

• poliţa casco - copie;

• împuternicire - în original, la dosarele de daună unde proprietarii sunt persoane juridice.


PAŞII DE URMAT ÎN CAZ DE DAUNĂ


Avizarea daunelor se face prin intermediul Call Center-ului cu program NON STOP, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, inclusiv SÂMBĂTA şi DUMINICA, la numărul de apel 021.9669 şi la numărul 004.021.601.15.99 pentru apeluri efectuate din străinătate. (Tarifele convorbirilor către numărul scurt 021.9669 se aplică conform tarifelor Telekom în vigoare. Detalii pe www.Telekom.ro/personal/asistenta/)


Avizarea daunei se face imediat după producerea daunei sau imediat ce aţi luat la cunoştinţă de producerea acesteia, numai prin telefon, la numărul de mai sus. Avizarea daunei trebuie făcută imediat, chiar dacă constatarea daunei doriţi să o efectuaţi în altă zi.


Avizarea daunei presupune furnizarea informaţiilor despre eveniment:

• Datele de identificare şi de contact ale persoanelor implicate în eveniment, în special ale celui care face avizarea, ale persoanei ce conducea autovehiculul atât cel asigurat, cât şi cel pagubit - dacă este cazul;

• Cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul, inclusuv detalii despre locul evenimentului şi momentul producerii acestuia - data, ora;

• Datele de identificare ale autovehiculelor implicate în eveniment;

• Detalii privind locaţia şi starea vehiculului avariat (daca este sau nu deplasabil);

• Locul unde doreşti efectuarea constatării.


Informaţiile de mai sus sunt uşor de furnizat dacă aveţi la îndemână, cel puţin, următoarele documente:

• poliţa de asigurare,

• cartea de identitate a dumneavoastră,

• cartea de identitate/certificatul de înmatriculare al autovehiculului avariat,

• permisul de conducere al persoanei care a condus autovehiculul avariat,

• documentele eliberate de autorităţi (poliţie/pompieri/s.a.) sau constatul amiabil, după caz,

• alte documente in funcţie de evenimentul produs.


Documentele de mai sus, reprezintă o enumerare a documentelor ce este util să le aveţi la îndemnă pentru avizarea daunei şi nu reprezintă documentele necesare pentru soluţionarea daunei.


După furnizarea acestor date veti primi numărul de dosar care trebuie reţinut şi trebuie prezentat la punctul de constatare, totodată veţi primi toate informaţiile necesare pentru efectuarea constatării daunei.


ACTE DAUNE FURTURI DE/DIN AUTOVEHICULE ASIGURATE CASCO


Furturile de autovehicule se anunţă imediat ce s-au constatat prin apelare la serviciul de urgenţă 112.


Furturile din autovehicule (casetofoane, oglinzi, anvelope, etc.) se anunţă la secţia de poliţie în raza căreia s-a produs furtul.

• Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului;

• Certificat de înmatriculare al maşinii furate;

• Copie a poliţei CASCO sau cunoaşterea numărului şi seriei poliţei de asigurare;

• Adeverinţă de la poliţie care să certifice producerea furtului; aceasta se aduce ulterior anunţării furtului la OMNIASIG de îndată ce a fost eliberată de poliţie;

• Împuternicire de la firmă în cazul în care maşina este în proprietatea unei firme;

• Procură notarială în cazul în care nu se poate prezenta proprietarul la constatare;

• Împuternicire de la firma de leasing în cazul în care maşina este în proprietatea unei firmei de leasing.


* Actele menţionate pe acest site reprezintă minimum necesar pentru deschiderea dosarului de daună; inspectorii de daună OMNIASIG pot solicita de la caz la caz acte suplimentare după efectuarea constatării.


DUPĂ DESCHIDERE DOSAR


• Clientul va solicita inspectorului de daună care a întocmit nota de constatare, lista unităţilor reparatoare cu care OMNIASIG are încheiate convenţii de decontare directă (plata despăgubirii se face direct de către OMNIASIG la unitatea respectivă iar autovehiculul reparat se ridică de client pe bază de accept de plată).

• Până la finalizarea reparaţiei se depun la OMNIASIG cererea de despăgubire, factura de reparaţie, devizul de reparaţie precum şi documentele solicitate prin nota de constatare. Pentru unităţile reparatoare cu care OMNIASIG are încheiate convenţii de decontare directă eliberarea autovehiculului din service se face pe bază de "accept de plată" (decontarea se face direct între service si OMNIASIG, clientul nu este nevoit să plătească contravaloarea reparaţiei). Pentru urgentarea primirii acceptului de plată sau pentru ca momentul eliberarii autovehiculului sa coincidă cu momentul finalizării reparaţiei, vă rugăm solicitaţi unităţii reparatoare devizul final de reparaţie cu minim 2 zile înainte de incheierea reparaţiei.


! După finalizarea oricarei daune (indiferent de numărul de daune înregistrate de un autovehicul) asiguratul nu are obligaţia nici unei plăţi suplimentare (reîntregirea sumei asigurate), suma asigurată rămânând cea de la încheierea poliţei de asigurare.