Confidenţialitate


Roadhill Automotive respectă confidenţialitatea datelor fiecărei persoane care vizitează site-urile sale. Orice informaţie primită despre dumneavoastră va fi utilizată pentru a vă oferi serviciul pe care îl solicitaţi şi pentru a îmbunătăţi modul în care vă deservim pe dumneavoastră. Vom face acest lucru folosind cât mai corect informaţiile primite.

Aceste informaţii nu vor fi dezvăluite nici unei persoane din afara Ford Motor Company, a Roadhill Automotive, a dealerilor sau a companiilor cu care Roadhill Automotive are încheiate parteneriate în scopul de a vă oferi servicii în beneficiul dumneavoastră. Ele vor fi utilizate în conformitate cu legislaţia din România privind protecţia datelor cu caracter personal.

Este dreptul dvs. să ştiţi ce informaţii deţinem despre dumneavoastră şi să faceţi modificări dacă este necesar; de asemenea, este dreptul dumneavoastră să ne solicitaţi să nu utilizăm aceste informaţii. Vom face tot ce ne stă în putere să vă respectăm dorinţele. Totuşi, anumite prevederi legale, în special cele privind siguranţa şi diverse aspecte financiare (de exemplu, în cadrul discuţiilor cu firmele de leasing sau companiile bancare) pot face acest lucru imposibil.

Pentru orice clarificări necesare privind confidenţialitatea informaţiilor, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail office@fordroadhill.ro  sau la sediul Roadhill Automotive din B-dul Theodor Pallady nr. 51, sector 3, Bucureşti.


Nota de informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: furnizarea de produse/servicii solicitate, optimizarea vânzărilor/furnizării serviciilor, activităţi de marketing, cercetări de piaţă, gestionarea datelor privind vânzările şi contactare clienţi/potenţiali clienţi. Vă informăm că nu sunteţi obligaţi să furnizaţi datele respective, acestea fiind însă necesare pentru a vă putea furniza informaţiile/serviciile/produsele solicitate de dvs. şi pentru a vă putea contacta. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a vă contacta şi a vă transmite datele solicitate ori a vă furniza serviciul solicitat de dvs. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator (SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL) şi sunt comunicate numai în relaţiile cu dealerii Ford şi Ford Motor Company.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către reprezentanţii SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL.


Observaţie: 
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.