• Informatii generale

  Noi, Societatea comerciala ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in
  Bucuresti, str. Victor Brauner nr. 40K, sector 3, Romania
  , inmatriculata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/9433/2003, atribut fiscal R, Cod Unic de Inregistrare nr. 15584218, ("Societatea"), reprezentam operatorul in conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protectia datelor sunt e-mail: protectie-date@fordroadhill.ro, telefon: 021 316 33 00, 031 405 55 15.
 • Scopul prelucrarii

  Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

  • In scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul auto (produse: vehicule, piese si accesorii auto; servicii: reparatii, mentenanta, garantie, evaluare auto, test drive, service ITP, asistenta rutiera)
  • In vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii
  • In scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii

  In urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul auto, in masura in care ati fost de acord cu fiecare dintre ele:

  • Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale
  • Furnizarea de informatii cu privire la test drive-uri
  • Furnizarea de informatii cu privire la evenimentele Societatii
  • Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de autovehicul (mentenanta, asistenta rutiera, garantii, asigurari, ITP)
  • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de multumire a clientilor
 • Temeiul juridic al prelucrarii

  Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:

  • Contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract
  • Indeplinirea unei obligatii legale
  • Interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea

  In plus, in masura in care ati fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal in baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale in vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

 • Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate

  Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti:

  • Furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul auto (importatorii de autovehicule, prestatorii de servicii de asistenta rutiera, prestatorii de servicii de garantie extinsa, prestatorii de servicii de tip call center)
  • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale)
  • Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
  • Furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare
 • Durata pastrarii

  Datele Dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligatiilor legale aplicabile Societatii.

 • Drepturile dumneavoastra

  Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor si pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveti:

  Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

  Dreptul de acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

  Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

  Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

  Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

  Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

  Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care ROADHILL AUTOMOTIVE S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

  Dreptul de a depune o plangere - plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

 • Ne puteti contacta

  Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei informari privind protectia datelor dumneavoastra - puteti gasiti pe pagina web a Societatii - sectiunea Protectia Datelor.